Promo icon

100% záruka spokojenosti

Promo icon

Doručení do 2-3 pracovních dnů

Promo icon

Doprava zdarma při objednávce nad 1200 Kč

Promo icon

14 denní právo na vrácení

Promo icon

Ověřená kvalita

Promo icon

100% záruka spokojenosti

Promo icon

Doručení do 2-3 pracovních dnů

Promo icon

Doprava zdarma při objednávce nad 1200 Kč

Promo icon

14 denní právo na vrácení

Promo icon

Ověřená kvalita

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecné informace

Všeobecné obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s předpisy na ochranu spotřebitele na základě doporučení Slovinské obchodní komory a mezinárodních kodexů pro on-line a elektronický obchod. 

Webová stránka je internetový obchodkde prodávající společnost Nutrisslim d.o.o., Podsmreka 5L, 1356 Dobrova, SlovinskoDaňové číslo: CZ685336036 (dále jen „prodávající„) nabízí své výrobky a zákazníci si je kupují. 

Objednávka jednotlivého výrobku nebo zboží od prodávajícího kupujícím vytváří vztah mezi prodávajícím a kupujícímVeškeré spory v tomto vztahu (v důsledku pravdivosti informací o uživateliobsahu nabídkypředmětu a ceny nabídky atd.) jsou řešeny výhradně mezi prodávajícím a kupujícímProdávající a kupující na webových stránkách akceptují způsob obchodováníkterý je typický pro web, a je tak do jisté míry anonymní. 

Registrací v internetovém obchodě získá návštěvník uživatelské jménokteré je shodné s adresou jeho e-mailu a uživatelské heslo určené samotným uživatelemUživatelské jméno a heslo jednoznačně definují a propojují uživatele se zadanými datyNávštěvník potvrzuje a zaručuje, že je dospělýplně obchodně obchodně obchodněRegistrací se návštěvník stává uživatelem a získává právo na nákup. Zakoupením produktu se uživatel stane zákazníkem. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují provoz internetového obchodu, práva a povinnosti návštěvníkauživatele a zákazníka a obchodní vztah mezi manažeremprodávajícím a uživatelem jako kupujícím produktů v nabídce internetového obchodu. 

Poskytovatel a jeho adresa: Nutrisslimvýroba a distribuce potravind.o.o., Podsmreka 5L, 1356 Dobrova, Slovinskoregistrováno u okresního soudu v Lublani, 2010/9888 

Společnost podléhá dani z přidané hodnoty (DPH). 

DIČ: CZ685336036

Registrační číslo: 3711676000

Kontaktní údaje poskytovatele:

2. Dostupnost informací

 Zaměstnavatel se zavazuje, že uživateli bude vždy k dispozici: 

 • informace o totožnosti prodávajícího (zejména jméno a sídlo společnosti a číslo rejstříku, do kterého je společnost zapsána); 
 • kontaktní údaje umožňující uživateli rychlou a účinnou komunikaci s prodávajícím (e-mailová adresa, telefon atd.); 
 • informace o základních vlastnostech výrobků nebo služeb, na které se vztahuje nabídka internetového obchoduvčetně poprodejních služeb a záruk; 
 • informace o přístupnosti výrobků nebo služeb z nabídky internetového obchodu; 
 • způsob a podmínky dodání výrobků nebo poskytování služebzejména místo a čas dodání; 
 • informace o způsobu platby; 
 • informace o načasování nabídky z internetového obchodu; 
 • iinformace o lhůtě, ve které je ještě možné od smlouvy odstoupit, a o podmínkách odstoupení; 
 • informace o možnosti vrácení produktů a o tom, kolik taková náhrada stojí uživatele; 
 • informace o postupu pro vyřizování stížností uživatele a informace o kontaktní osobě prodávajícího. 

3. Nabídka produktu, dodací lhůta a vyzvednutí 

Vzhledem k povaze on-line podnikánínabídka produktů v internetovém obchodě, změny a změny rychlé a aktualizace. 

Datum dodání produktů které jsou skladem je 2 pracovní dny pro doručovací adresy ve Slovinskupokud PPL nedoručí později na dodací adresu (viz bod 11). U ostatních produktů je dodací adresa ve Slovinsku datem dodání uvedeného vedle produktu v internetovém obchoděKaždý produkt z internetového obchodu je přístupný v srozumitelné lhůtě. 

Při zadávání nákupní objednávky může uživatel určit jednu z následujících metod převzetí produktů: 

 • poštovních zásilek, v takovém případě jsou splatné i poštovní náklady. 

4. Způsoby platby

Prodávající umožňuje uživateli zakoupit produkty z internetového obchodu: 

 • zhotovost (nebo karta) v době vyzvednutí, v tomto případě se použije online cena (viz bod 5) ;
 • PayPal nebo kreditní kartou. 
 • platba debetní kartou 

Platba Paypal platební nebo kreditní kartou a platbou hotově je možná pouze v případě, že informace v uživatelském profilu plátce jsou stejné jako informace v uživatelském profilu pro držitele platby nebo kreditní/debetní karty. 

Platební transakce není vytvořenadokud není vaše objednávka odeslána. 

 

5. Ceny

Online cena se vztahuje na všechny registrované uživatele internetového obchoduPřirážky jsou možné na online ceně podle zvoleného způsobu platby (viz bod 4). 

Všechny ceny v www.naturesfinest.cz jsou uvedenyv českých korunácha zahrnují daň z přidané hodnoty (DPH).  Všechny ceny v internetovém obchodě jsou ceny produktů a nezahrnují náklady na doručení (viz body 3 a 10). Všechny ceny se vztahují pouze na online objednávku produktů prostřednictvím internetového obchodu. 

Všechny ceny jsou platné v době zadání zakázky a nemají předem určenou platnosttakže jsou platné pouze do doby, než se změní jejich respekt. I přes mimořádné úsilí zajistitaby prodávající poskytl nejaktuálnější a nejpřesnější informacemohou být informace o ceně nesprávné. V případě uvedeném v předchozí větě a v případě, že se cena produktu změní během zpracování objednávky, tj. 

 • takovém případě má uživatel (kupující) možnost zcela nebo zčásti upravit nebo zrušit objednávku nebo objednávku potvrdit za nové ceny, a to vše bez dodatečných nákladů; nebo
 • umožnit uživateli (kupujícímuodstoupit od nákupu a zároveň mu nabídnout řešeníkteré bude ve vzájemný prospěchu a spokojenosti. 

Nejlepší nabídka internetového obchodu  je případně aktualizována a často a rychle se měníCeny jsou prezentovány jako pravidelné ceny a akční cenyAkční produkty jasně ukazují, jaká je běžná cena produktu (přeškrtnutá) a jaká je akční cena. 

Cena v internetovém obchodě Nutrisslim je stejná jak pro registrované členy, tak pro hosty internetového obchoduVšechny ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou platné v době zadání zakázky a nemají předem určenou platnost. 

6. Postup nákupu

6.1. Technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy

Během procesu nákupu jsou uživateli (kupujícímu) k dispozici následující technické kroky: 

 • Přihlášení do internetového obchodu pomocí e-mailové adresy nebo uživatelského heslapokud uživatel (zákazníkjiž dříve vytvořil uživatelský účet (viz také bod 1);
 • Vyhledat konkrétní produkt v nabídce produktů v internetovém obchodě;
 • Výběr produktu, který má být zakoupen;
 • Přidání vybraného produktu ke zakoupení do nákupního košíku;
 • Stanovení množství produktu, který má být zakoupen v nákupním košíku;
 • Přehled ceny vybraného produktu ve zvoleném množstvívčetně případné účtované daně;
 • Výběr způsobu dodání výrobku (viz také body 3 a 10);
 • Výběr způsobu platby (viz také bod 4);
 • Přehled objednávky s zvoleným způsobem dodání výrobku a případné náklady na dodání;
 • Potvrzení a zadání zakázky, a tedy ukončení nákupu (viz také body 6.3 a 6.4). 

6.2.Technologické prostředky umožňující identifikaci a opravu chyb před zadáním zakázky 

Před zadáním objednávky je uživatel (zákazníkschopen s okamžitým účinkem snadno a jednoduše: 

 • vidět a kontrolovatkteré produkty si vybral a přidal do svého nákupního košíku; 
 • zobrazit a prozkoumat cenu každého produktu a celkovou cenu celkového zvoleného množství každého produktu; 
 • Změní zvolené množství každého produktu a vypočítá novou cenu takto upraveného množství;
 • Odstraní vybrané produktykteré nechce nakupovat z nákupního košíku a
 • odpovídající daň podle daňové sazby platné pro vybraný produkt a jeho ceny (základni daně). 

Před potvrzením objednávky může být uživatel (zákazníkovi) s okamžitým účinkem povoleno: 

 • změna způsobu dodání zvoleného produktu; 
 • změna volby způsobu platby  
 • přezkoumat a potvrdit jednotlivé změny. 

6.3.  Objednávka přijata

Po zadání objednávky obdrží uživatel (kupující) e-mailem oznámení, že objednávka byla přijata. Do 1.hodiny od obdržení tohoto oznámení má uživatel (kupující) možnost objednávku zrušit bez následkůKromě možnosti zrušení nemůže uživatel (kupující) po zadání objednávky změnit obsah objednávkyUživateli (kupujícímujsou vždy poskytnuty komplexní informace o stavu a obsahu každé objednávky ve svém profilu na webových stránkách. 

6.4. Objednávka potvrzena

Pokud uživatel (kupujícíobjednávku nezrušíobjednávka bude dále zpracována. Po obdržení objednávky ji prodávající zkontrolujeověří dostupnost objednaných produktů a potvrdí nebo odmítne objednávku z nějakého důvoduProdávající může také kontaktovat uživatele (zákazníkatelefonicky na nahlášené kontaktní telefonní číslo, aby ověřil informace nebo zajistil přesnost dodávky. Po potvrzení objednávky prodávající informuje uživatele (kupujícího) e-mailem o předpokládaném termínu dodání. Kupní smlouva na nákup objednaných výrobků mezi uživatelem (kupujícím) a prodávajícím je v této fázi neodvolatelně uzavřena (viz bod 7). 

6.5. Expedované zboží

Prodávající připravíodešle a informuje uživatele (zákazníka) e-mailem v dohodnuté lhůtě objednaných výrobcích V e-mailu uvedeném v předchozí větě prodávající také informuje uživatele (kupujícího) o zásadách vrácení výrobku a informuje kontaktní osoby o reklamaci nebo zpoždění při doručení. 

 

7. Kupní smlouva

Prodávající vyhotoví fakturu písemně uživatelikterý si zakoupí výrobek  v internetovém obchodě    rozepsanými náklady a vysvětlením práva odstoupit od nákupu vrácením zakoupeného produktu, pokud je to nutné a možné. Kupní smlouva ve formě objednávky je elektronicky uložena na serveru prodávajícího a je uživateli (kupujícímukdykoliv přístupná v jeho uživatelském profilu. Kupní smlouva je uzavřena ve slovinštině. 

Kupní smlouva mezi prodávajícím a uživatelem (kupujícím) je uzavřena v okamžikukdy prodávající objednávku potvrdí (viz bod 6.2). Od této chvíle jsou všechny ceny a další nákupní podmínky pevné a vztahují se jak na prodávajícího, tak na uživatele (kupujícího). 

7.1 Slevy, propagační kódy, kolo štěstí
Slevy se nesčítají! Pokud jsou produkty na webu již v prodeji resp je na ně již nastavena jakákoliv sleva, další slevy se na ně nevztahují.

 

8. Právo na odstoupení od smlouvyvrácení výrobků

případě smluv uzavřených na dálku má kupující právo do 14 dnů od převzetí zboží informovat prodávajícího, že odstupuje od smlouvyaniž by musel odůvodnět své rozhodnutíKupující je povinen vrátit zboží do 14 dnů od nahlášeného záměru odstoupit od smlouvy. 

Jedinými náklady pro kupujícího v souvislosti s odstoupením od smlouvy jsou přímé náklady na dodání a následné vrácení zboží na adresu poskytovatelePoskytovatel vrátí zákazníkovi cenu produktu, nikoli náklady na dodání. 

Dárková karta je považována za platební prostředekkdyž je dohodnuto odstoupením od smlouvy je vrácena uživateli jako dárková karta,  zaplacená částka je vrácena na bankovní účet uživatele. 

Informujte nás písemně o tomto způsobu vrácení kontaktním e-mailem [email protected]

Můžete poskytnout oznámení o odstoupení prostřednictvím formuláře pro vrácení peněz nebo jednoznačného prohlášeníkteré jasně stanoví, že odstupujete od smlouvy. Má se za to, že kupující učinil prohlášení o odstoupení od smlouvy včaspokud jej zašle ve lhůtě stanovené pro odstoupení od smlouvyDůkazní břemeno týkající se výkonu práva na odstoupení od smlouvy přísežný může nést kupující. 

Formulář pro vrácení naleznete zde (klikněte). 

Všechny produkty zakoupené od www.naturesfinest.cz jsou takové povahy, že mohou být vráceny poštou. 

Vrácení plateb musí být provedeno neprodleně nebo nejpozději do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupeníProdávající vrátí obdržené platby kupujícímu za použití stejných platebních prostředkůkteré použil zákazníkpokud kupující výslovně nepožádal o použití jiného platebního prostředku a kupující v důsledku toho nenese žádné náklady. 

Přijaté zboží musí být vráceno kupujícím bez újmy a v nezměněném množstvípokud není zboží zničeno, vadnéztracené nebo snížené bez zavinění kupujícího. 
Kupující nesmí zboží používat přípradě odstoupení od smlouvyale pouze z důvodu povahy internetového obchodu (smlouvy na dálku) má možnost nákup přehodnotit. 

Nedohodnou-li se strany jinak, nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy:

– dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud spotřebitel otevřel pečeť po dodání; 

– zboží, jehož cena závisí na výkyvech na trzích, na nichž není podnik dotčen a které mohou nastat ve lhůtě odejmutí; 

V případě, že si kupující nepřevzal zásilku se svou objednávkou navzdory vícenásobnému upozornění prodávajícího nebo doručovatele o doručení zásilky a čekání na vyzvednutí zásilky, zásilka byla vrácena do sídla společnosti a Kupující uskutečnil nákup a zvolil jiný způsob platby za produkty jako platbu za dobírku. Kupující má právo na opětovné odeslání zásilky. V takovém případě má Prodávající právo účtovat náklady na opětovné odeslání. Pokud jsou vráceny výrobky poškozené, má prodávající právo tyto poškozené výrobky zlikvidovat. V takovém případě nemá Kupující nárok na vrácení peněz.

 

9. Reálné nebo diskutabilní chyby

Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v souladu se smlouvou a je odpovědný za skutečné chyby svého plnění. 

Kupující je povinen informovat prodávajícího a poskytnout podrobný popis [email protected] nebo 01 5653040.

I z adresy naturálií může kupující inzerovat chybu u prodávajícího do 2 měsíců od zjištění dané závady, nebo do 2 let od převzetí zboží kupujícím. 

Prodávající zajistíaby všechny produkty z titulu stížnosti byly nahrazeny nebo vráceny bankovní účet uživatele . Při výkonu práv podle tohoto titulu musí kupující popsat chybu přesněji prodávajícímu v oznámení o chybě a umožnit prodávajícímuaby výrobek přezkoumalNení-li chyba zpochybněnamusí obchodník vyhovět žádosti spotřebitele co nejdřívenejpozději však do 8 dnůPokud však dojde ke sporu o chybumusí prodávající poskytnout zákazníkovi písemnou odpověď do 8 dnůProdávající si však vyhrazuje právo odmítnout reklamaci v případě: 

 • vrácené zboží kupujícím je poškozeno, 
 • vrácené zboží nemá bezpečnostní uzávěr nebo není v původním obalu,
 • pokud prodávající zjistí, že výrobek je poškozen nebo nepoužitelný v důsledku nesprávného chování zákazníka.

Spotřebitel může požádat podle svého výběru : Opravit chybuvrátit zaplacenou částku v poměru k vaděvýměnu zboží nebo vrácení zaplacené částky. 

Chyba je skutečná: 

– pokud věc nemá vlastnosti nezbytné pro její běžné použití nebo pro uvádění na trh; 

pokud nemovitost nemá vlastnosti nezbytné pro konečné použití, pro které jej kupující nakupuje, ale o nichž je prodávající známo nebo by měl být znám; 

– nemá-li věc vlastnosti a přednosti, které byly výslovně nebo umlčeny nebo předepsány; 

– pokud prodávající dodal věc, která neodpovídá modelu nebo  pokud vzorek nebo model nebyl ukázán pouze z důvodu oznámení. 

10. Záruka

Výrobky mají zárukupokud je uvedeno na faktuře nebo na záručním listu. Záruka je platná v souladu s pokyny a podmínkami uvedenými v záručním listu a po předložení fakturyZáruční doba je uvedena na záručním listu nebo na faktuřeInformace o záruce jsou také uvedeny při prezentaci produktu v internetovém obchoděPokud v internetovém obchodě nejsou žádné informace o záruce, nemá produkt záruku. 

Uživatel (kupujícímůže požadovat záruku od prodávajícího nebo přímo u výrobce výrobku nebo jeho autorizovaného servisního střediskaZáruku může vymáhat kupující se zárukou a doklademVýrobce nebo jeho autorizovaný poskytovatel servisu je povinen provést záruční opravu do 45 dnů od data obdržení výrobku k opravějinak jej vyměnit za jiný rovnocenný výrobek v perfektním stavu. 

11. Dodávka

Prodávající dodá objednané produkty uživateli (kupujícímu) v dohodnuté lhůtěSmluvním partnerem prodávajícího pro dodání je PPL. Prodávající si vyhrazuje právo zvolit si jinou doručovací službupokud mu to umožní plnit objednávku efektivněji. 

Doprava zdarma

Pokud celková hodnota produktů vložených do košíku přesáhne uvedenou hranici pro dopravu zdarma v internetovém obchodě, nebude doprava k objednávce účtována. Celková částka je vypočítána s přihlédnutím ke všem použitým slevovým kupónům, to znamená, že cena potřebná pro splnění podmínky dopravy zdarma se skládá z konečné ceny produktů včetně uplatněných slev.

Další dodatečné poplatky, jako jsou poplatky za způsob platby nebo produkty přidané do objednávky po provedení prvotního nákupu, nejsou zahrnuty do celkové hodnoty objednávky, nutné pro splnění podmínky pro dopravu zdarma.

12. Bezpečnost

Prodávající a správce použijí vhodné technologické a organizační prostředky k ochraně přenosu a uchovávání osobních údajů a plateb. Pro tyto účely se použije 128bitové osvědčení SSL vydané oprávněnou organizací. 

Cardinity je zodpovědná za bezpečné autorizace a transakce kreditní kartouAutorizace kreditních karet se provádí v reálném čase okamžitou kontrolou údajů u bank. Informace o kartě nejsou uloženy na serveru prodejce. 

Bezpečnost je také odpovědností samotného uživatele tím, že zajišťuje bezpečnost jeho uživatelského jména a hesla a příslušného softwaru a antivirové ochrany jeho počítače. 

13. Právo na informace

Máte právo zneplatnit informace o vašich osobních údajíchkteré máme k dispozici, a právo tyto údaje vymazat. Máte-li dotazy týkající se mazání, zpracování nebo používání vašich údajůkontaktujte nás prosím: [email protected] nebo nám pošlete žádost poštou.

Oznámení o stavu objednávkyVyhrazujeme si právo vás informovat textovou zprávoukdyž je vaše objednávka odeslána a pokud položky nebyly vyzvednuty po dobu 3  5 dnůPokud položky nebyly vyzvednuty déle než 5 dní, vyhrazujeme si právo zavolat na přeposlané telefonní číslo jako připomenutí vyzvednutí zboží. 

Oznámení: Po přihlášení k oznámení bude vaše jménotelefonní číslo a e-mailová adresa s vaším svolením použity k reklamním účelůmdokud oznámení nezkontrolujete. K odběru oznámení byste se měli přihlásit pouze v případě, že je při objednávce zaškrtnuto zvláštní políčko.

Pokud zadáte e-mailovou adresu na Facebooku nebo ve formuláři na první stránce www.naturesfinest.cz, jehož prostřednictvím získáte slevové kupóny na objednávceuložíme vaši e-mailovou adresu pro účely informace o zvláštních výhodách a propagačních akcích on-line www.naturesfinest.cz. Z odběru databáze příjemců oznámení se můžete kdykoli odhlásit [email protected] nebo kliknutím na odkaz „Odhlásit se“ v dolní části propagačních e-mailových zpráv 

Chcete-li se odhlásit z odběru příležitostných propagačních SMS zpráv, zašlete e-mail na adresu [email protected] a do zprávy uveďte své telefonní číslo. Pouze tak vás můžeme odstranit z naší databáze příjemců SMS.

Reklamní e-maily a/nebo SMS zprávy budou obsahovat následující součásti: 

– budou jasně a jednoznačně označeny jako reklamy, 

– odesílatel bude jasně viditelný, 

-jako takové budou označeny různé kampaněpropagační akce a další marketingové techniky a budou jasně definovány podmínky pro jejich účast, 
-způsobjakým jste neodešlibude jasně prezentován z přijímání reklam,
-poskytovatel bude výslovně respektovat přání uživatele nedojít reklamy. 

14.  Péče o děti

Prodávající v internetovém obchodě nepřijímá objednávky od někohokoho zná nebo má podezření, že je dítě bez výslovného souhlasu rodičů nebo opatrovníkůProvozovatel a prodávající nenabízejí volný přístup k produktům nebo službám, které jsou škodlivé pro děti v internetovém obchodě. 

Správce a prodávající nebudou přijímat žádné osobní údaje týkající se dětí bez výslovného souhlasu rodičů nebo opatrovníkůani nebudou vydávat informace přijaté od dětí třetím osobám jiným než rodičům nebo opatrovníkům. 

Jakákoli komunikace zaměřená na děti bude přiměřená jejich věku a nebude využívat důvěry dětínedostatku zkušeností nebo smyslu pro loajalitu. 

15. Zásady ochrany osobních údajů 

Součástí těchto Obchodních podmínek jsou také Zásady ochrany osobních údajůkteré jsou k dispozici ZDE (klikněte) 

 

16. Uživatelské recenze a recenze produktů

Recenzekomentáře a recenze produktů poskytované uživateli nebo návštěvníky jsou součástí funkčnosti internetového obchodu a jsou určeny pro komunitu uživatelů. 

Prodávající a správce nejsou zodpovědní za obsah recenzíkomentářů a recenzí produktů poskytovaných uživateli nebo návštěvníkyProvozovatel názorůkomentářů a recenzí před zveřejněním recenze má právo  odmítnout tykteré obsahují zjevné nepravdyjsou zavádějícíurážlivéobscénní nebo podle názoru správce nenabízejí žádné výhody ostatním uživatelům nebo návštěvníkům internetového obchoduProdávající a správce nenesou odpovědnost za informace ve stanoviscíchpřipomínkách a odhadech a bude mu odepřena jakákoli odpovědnost vyplývající z těchto informací. 

Odesláním stanoviskakomentáře nebo recenze uživatel nebo návštěvník výslovně souhlasí s podmínkami použití a správce umožňuje zveřejnění části nebo celého textu ve všech elektronických a jiných médiíchSprávce má právo používat obsah stanoviskapřipomínek nebo hodnocení na dobu neurčitou a za jakýmkoli účelem v obchodním zájmu vedoucíhovčetně zveřejnění v reklamách nebo jiných marketingových sděleníchAutor stanoviskakomentáře nebo recenze současně prohlašuje a zajišťuje, že je vlastníkem hmotných a morálních autorských práv k písemným názorůmpřipomínkám nebo recenzím a že tato práva bezplatně, indis180 a na dobu neurčitou převádí na správce. 

17. Odpovědnost

Správce vynahradí veškeré úsilíaby zajistil aktuální  správnost údajů zveřejněných v jeho internetovém obchodě a  vlastnosti výrobkůdodací lhůta nebo cena se mohou změnit tak rychle, že správce neopraví údaje zveřejněné v internetovém obchodě včas. V takovém případě Provozovatel nebo prodávající informuje uživatele (kupujícího) o změnách a umožní mu odstoupit od objednávky nebo změnit objednávku (viz bod 5). 

Od okamžiku dodání zásilky s objednanými produktyprodávající neodpovídá za případykdy dojde k fyzickému poškození, zničení nebo ztrátě zásilky, nebo pokud obsah zásilky chybí, nebo pokud zásilka vykazuje známky otevření. V těchto případech musí uživatel (zákazníkzahájit proces reklamace u doručovací služby PPL. V případě poškození zásilky tak učiní tak, že zásilku přivede na nejbližší kontaktní místo PPL ve stejném stavu, v jakém byla přijataaniž by cokoli přidala nebo odstranila, a vyhrazuje záznam o stížnostiProdávající spolu s doručovací službou PPL zajistíaby reklamace byla vyřešená co nejdříve. 

18. Stížnostispory a uplatňování práva

Prodávající dodržuje platné předpisy na ochranu spotřebiteleProdávající má k dispozici účinný systém vyřizování reklamací a má konkrétní osobu, se kterou se uživatel (kupujícímůže v případě problémů připojit telefonicky nebo e-mailem. V případě problémů může uživatel (zákazníkkontaktovat tel. 01 5653040 a požádat o pomocUživatel (kupujícímůže podat reklamaci na e-mailovou adresu [email protected]. Postup pro vyřizování stížnosti je důvěrný. 

Do pěti pracovních dnů prodávající potvrdí, že obdržel reklamaci a oznámí uživateli (zákazníkovi), jak dlouho s ní bude nakládat, a informuje ho o průběhu procesu. Prodávající se bude snažit vyřešit veškeré spory smíremNení-li smírné řešení sporu dosaženo, má soud v Lublani výlučnou místní příslušnost k řešení všech sporů mezi prodávajícím a uživatelem (kupujícím). Prodávající a uživatel (kupující), jako účastníci elektronického obchoduvzájemně uznávají platnost elektronických komunikací u souduProdávající se bude snažit vyřešit případné spory vzájemnou dohodou. 

Dne 14. 11. 2015 vstoupil v platnost mimosoudní zákon o mimosoudních řešení spotřebitelských sporů (Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 81/2015; dále jen ZIsRPS). SIsRPS upravuje mimosoudní řešení vnitrostátních a přeshraničních sporů mezi společnostmi a spotřebiteli prostřednictvím zásahu poskytovatele mimosoudního poskytovatele spotřebitelských sporů (dále jen „poskytovatel IRPS“). 

Podle právních norem poskytovatel neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako příslušného k řešení spotřebitelského sporu, který by spotřebitel mohl zahájit podle zákona o mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. 

Společnost Nutrisslim d.o.o. neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako příslušného k řešení spotřebitelského sporu, který by soukromý uživatel mohl zahájit podle mimosoudního zákona o řešení spotřebitelských sporů. 

Poskytovatel provozuje on-line obchod na území Republiky Slovinsko a na svých internetových stránkách zveřejňuje elektronický odkaz na on-line platformu pro řešení spotřebitelských sporů (SRPS). 

Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny spory mezi prodávajícím a uživatelem (kupujícímpodléhají slovinskému hmotnému a procesnímu právu a podléhají němuaniž by byla uplatněna pravidla mezinárodního práva soukroméhokterá by naznačovala použití jakéhokoli jiného práva.  

Ustanovení Kodexu elektronického obchodu, zákona o ochraně osobních údajů a zákona o ochraně osobních údajů se obdobně vztahují na všechny vztahy a práva a povinnostikteré se neřídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 

19. Prohlášení o odpovědnosti

Informace o přípravku a další rady na těchto webových stránkách nenahrazují vhodnou lékařskou pomoc v případě zdravotních problémů a nejsou lékařsky uznány pro prevenci nemocíProdukty a nároky na jednotlivé produkty prostřednictvím této webové stránky nebyly hodnoceny státními institucemi a nejsou určeny k diagnosticeléčbě nebo prevenci onemocněníInformace jsou pouze pro informační účely a nejsou určeny k vyrovnání doporučení vašeho lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníkaPokud užíváte nějaké léky nebo jiné doplňky stravy, a pokud máte podezření na nějaké zdravotní problémyporaďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předem před použitím našich produktůPřed použitím se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem o jeho použití, riziku a nežádoucích účincíchTěhotným a kojícím matkám se doporučujeaby ji nepoužívalystejně jako děti a osoby se zdravotními problémyPřed použitím se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

20. Vystavení dokladu

Prodávající je povinen vystavit fakturu za dodání zboží nebo služby a předat ji kupujícímuKupující musí fakturu převzít a ponechat si ji ihned po opuštění obchodního prostoru. 

21. Změny všeobecných obchodních podmínek

případě změn pravidelkterými se řídí podnikání v internetových obchodechochraně osobních údajů a dalších oblastech souvisejících s podnikáním internetového obchodu Správce a v případě změn ve vlastních obchodních zásadáchmůže správce tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit a/nebo doplnitkteré bude uživatele vhodným způsobem informovat, a to zejména prostřednictvím www.naturesfinest.cz webových stránek. Veškeré změny a/nebo dodatky k Všeobecným podmínkám vstupují v platnost a platí po uplynutí osmidenní lhůty od zveřejnění změn a/nebo změnVýjimečněpokud je změna a/nebo změna Všeobecných obchodních podmínek nezbytná pro dosažení souladu s předpisymohou tyto změny a/nebo dodatky nabyly účinnosti a mohou být použity v kratším časovém období. 

Uživatelkterý nesouhlasí se změnami a/nebo dodatky k těmto podmínkámmusí do osmi dnů od zveřejnění oznámení o změně a/nebo změně Všeobecných obchodních podmínek svou registraci odvolatjinak po uplynutí této lhůty nebudou zváženy opačné důkazy a opačné důkazy nejsou přípustnéaby uživatel změnu a/nebo doplněk přijal. Zrušení registrace provádí uživatel písemným prohlášením na e-mail: [email protected] zrušení.

Všeobecné obchodní podmínky byly přijaty ředitelem Provozovatele a prodávajícího v Lublani dne 27.8.2010 

Přejeme Vám spoustu příjemných a cenově dostupných nákupů v našem internetovém obchodě! 

 

Delivery
Už jenom 1200Kč do DOPRAVY ZDARMA
Produkty v košíku

V košíku nejsou žádné produkty.

Speciální nabídka pouze tady!

Přidejte k objednávce a ušetřete!

-72%
FatBurn Tea*

Přispívá k metabolismu tuků, odstraňuje přebytečnou tělesnou hmotnost a přirozeně potlačuje pocit hladu

669  187 
-70%
Detox Urinary*

Detoxikační receptura 2 v 1, která pomáhá pročistit tělo a zlepšit vylučování toxinů

729  219 
-59%
Detox Anti-Age*

Detoxikační receptura pro krásu 2 v 1, která pomáhá čistit tělo a předcházet oxidativnímu poškození buněk

729  299